نمونه سوال های فیزیک سال اول دبیرستان

دانش آموزان کلاس 101 دبیرستان شاهد معراج ناحيه 5 مشهد

سوال تشریحی 1و2و3

نمونه سوالات تشریحی

1-چرا نباید در لوله باریك درون دماسنج حبابهای هوا وجود داشته باشد؟ زیرا حباب هوا باعث میشود مایع انبساط واقعی نداشته باشد و عددی که دماسنج نشان میدهد دمای واقعی نباشد.

2- -آیا می‌توان با یك دماسنج الكلی دمای جوش آب را اندازه‌گیری كرد؟ خیر زیرا نقطه جوش الکل کمتر از نقطه جوش آب است.

3- به نظر شما در چه مواقعی می‌توانیم از دماسنجهای جیوه‌ای و الكلی استفاده كنیم؟

4- "آهنگ عبور گرما از شیشه ای    3  (ژول بر مترمربع درجه سلسیوس ثانیه )  است " مفهوم این جمله چیست ؟ یعنی اگر اختلاف دما در دو سمت شیشه یک درجه سلسیوس باشد  از هر  3 متر مربع از شیشه مقدار 3 ژول انرژی گرمایی هدر میرود.

 ۵-  به جرمهای مساوی از دو جسم مختلف گرمای مساوی می دهیم درجه حرارت کدام یکی بیشتر میشود؟ (آزاد ریاضی ـ ٦٤)
الف) آنکه گرمای ویژه اش بیشتر است            ب) آنکه گرمای ویژه اش کمتر است

ج) دمای هر دو به یک اندازه بالا می رود        د) دمای آنها به نسبت گرمای ویژه آنها بالا می رود. گزینه ب

زیرا θΔبرابر است با Q/MC پس هر چه C بیشتر باشد اختلاف دما کمتر میشود و بر عکس.

۶-   چرا آب باعث کنترل دمای زمین می شود?

ا لف) آب رسانای ضعیف گرما است                 ب) گرمای ویژه آب زیاد است

ج) نقطه انجماد آب صفر است.           د) گرمای ویژه خاک و آب نزدیک است .  گزینه ب زیرا زیاد بودن گرمای ویژه آب باعث میشود که بتواند مقدار گرمای زیادی را بگیرد تا دمای آن کمی تغییر کند

۷- اسکیموها خانه های خود را از قالبهای برف و یخ می سازند. چرا این عمل باعث حفظ آنها از سرمای قطب می شود.؟زیرا یخ عایق گرماست و اجازه ورود سرمای بیرون و خروج گرمای درون خانه را نمیدهد.

۹- چرا لوله های آب كه اززیر زمین عبور میكنند در سرمای شدید یخ نمی زنند؟ زیرا خاک عایق گرماست به همین دلیل خاکهای لایه های پایین زمین یخ نمیزنند.

10-آزمایش طراحی كنید كه نشان دهد آب دارای رسانش ضعیف گرمایی است؟ یک ظرف آب سرد را تهیه کنید یک چراغ الکلی را زیر یک سمت ظرف روشن کنید دماسنجی را در طرف دیگر ظرف قرار دهید مشاهده میکنید که پس از گذشت مدت زمانی  دمای دماسنج تغییر نمیکند  یعنی آب رسانای ضعیف گرماست.

11.چرا در زمستان لباسهای پشمی می‌پوشیم و چگونه این لباسها از ما در مقابل سرما مراقبت می‌كنند؟ لابلای پشمهای لباس هوا وجود دارد و چون هوا عایق گرماست پس اجازه خروج گرمای بدن را نمیدهد.


12- آیا می‌دانید هنگامی كه شما برای انجام كاری عجله دارید و می‌خواهید قوری چای را سریعتر آماده بسازید، باید در یك سماور برقی آب كمتری بریزید، دلیل این كار چیست زیرا طبق فرمول q=mcΔθ- آیا می‌دانید چرا هنگامی كه در زمستان بر یك صندلی فلزی می‌نشینید احساس سرمای شدید می‌كنید در حالیكه نشستن برروی نیمكت چوبی اینگونه نیست؟ این پدیده را بر اساس تجربیات بدست آمده توضیح دهید. بله زیرا فلز رسانای بهتری نسبت به چوب است پس گرمای بدن ما را سریعتر منتقل میکند و ما احساس سرما میکنیم.

14-دو تفاوت دماسنج پزشكی با دماسنج معمولی (دیواری ) رابنویسید. دما سنج پزشکی درجه بندی کمی دارد معمولا  از 35 تا 42 درجه سانتی گراد و دارای یک خمیدگی است که باعث میشود مایع دماسنج سریع پایین نیاید ولی در دماسنج معمولی درجه بندیها بیشتر بوده و برامدگی را هم ندارد.

۱۵ -چرا دسته ها ی ظروف طبخ غذا را پلا ستیكی می سازند؟ زیرا پلاستیک عایق گرماست و گرمای ظرف را به دست منتقل نمیکند

۱۶ -گرمای داده شده به یك جسم به چه عواملی بستگی دارد؟ به جرم و اختلاف دما و گرمای ویژه جسم

۱۷- چرا دیواره ی شیشه ای مخزن دماسنج باید نازك با شد ؟ تا بتواند گرما را سریعا به مایع دماسنج منتقل کند

۱۸- چرا در زمستان هنگا می كه سطح آب دریا چه یخ می بندد با افزایش ضخا مت یخ آهنگ افزایش ضخا مت یخ كند می شود؟

زیرا یخ عایق گرماست پس هر چه ضخامت یخ بیشتر شود  باعث شده که گرمای کمتری مبادله شود و هنگامی که آب گرمای کمتری از دست بدهد کند تر یخ میزند.

به سوالات زیر پاسخ دهید.

 1. در صفحات خورشیدی انرژی................به انرژی..............تبدیل میشود.
 2. زیست گاز مخلوطی از ...............و..................است.
 3. وقتی دو جسم در تماس کامل قرار گیرند و دمای انها تغییر نکند به..........رسیده اند.
 4. ازمایشی طراحی کنید که نشان دهد اب رسانای ضعیفی است.
 5. بیشترین اختلافی که مولد میتواند ایجاد کند..............نامیده میشود.
 6. همیشه نمیتوان گفت انرژی درونی با افزایش دما روبه رو است.         ص         غ
 7. برای به دست اوردن نقطه ی جوش اب مخزن دماسنج را درون اب در حال جوش قرار میدهیم.   ص       غ
 8. هرچه تفاوت دمای اتاق و بیرون بیشتر باشد انرژی تلف شده کمتر خواهد بود.         ص           غ
 9. در یک مدار امپرسنج موازی و ولت سنج به صورت متوالی بسته میشود.                ص           غ
 10. 9کیلو ژول لازم است تا دمای 500 گرم از جسمی 30 درجه افزایش یابد.گرمای ویژه ی جسم را بیابید.
 11. جسمی به جرم 10 کیلوگرم با سرعت 20متر بر ثانیه به طرف بالا پرتاب میشود.در بالاترین نقطه انرژی پتانسیل گرانشی به 1500 ژول میرسد.الف:انرژی تلف شده در طول مسیر را بیابید.ب:جسم تا چه ارتفاعی بالا رفته؟پ:در ارتفاع 8 متری انرژی جسم 1800 ژول میباشد.سرعت جسم در این نقطه را بیابید.
 12. از پنجره ای به مساحت 2 در 5/1 (2#5/1)متر مربع در مدت یک ماه چند ژول گرما تلف میشود اگر دمای اتاق 10 درجه ی سانتیگراد از بیرون بیشتر باشد؟(اهنگ رسانش گرما 6 ژول بر متر مربع در ثانیه در درجه ی سانتیگراد است)
 13. توان یک لامپ 45 وات است و با ولتاژ 6 ولت روشن میود.الف:شدت جریان عبوری لامپ را بیابید.ب:مقاومت این لامپ را بیابید.پ:اگر این لامپ روزی 5 ساعت روشن باشد در مدت یک هفته هزینه ی برق مصرفی ان را بیابید(هر کیلو وات ساعت برق مصرفی 200 ریال میباشد
 • جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.(به طور کوتاه)

معیاری که میزان سردی و گرمی اجسام را مشخص میکند ..........نام دارد و هوا .........بسیار ضعیف گرماست.

 • دماسنج چیست و ساده ترین و متداول ترین نوع ان را نام ببرید.اساس کار این دماسنج ها چگونه است؟
 • چرا امروزه از اجر سفالی بیشتر در ساختمان سازی استفاده می شود؟
 • در یک دماسنج جیوه ای (حجم مخزن جیوه--قطر لوله ی باریک)بیشتر باشد دقت دماسنج بیشتر خواهد بود.
 • انرژی ایست که به دلیل اختلاف دما بین دو جسم مبادله می شود.(انرژی جنبشی--گرما)
 • روشی برای کاهش اتلاف گرما در اتاق.(کاهش دمای اتاق--افزایش دمای اتاق)
 • درستی یا نادرستی عبارات را مشخص کنید:
  در زمستان پرندگان پر های خود را باد می اندازند این موضوع نشانه ی اینست که هوا رسانای ضعیف گرماست..

  به سوالات پاسخ کامل دهید.
  1. گرمای ویژه اب بالاست دونوع استفاده از این ویژگی را باین کنید.
  2. دو روش پیشنهاد کنید که در زمستان اتلاف انرژی یک اتاق کاهش یابد.
  3. تعادل گرمایی را تعریف کنید.
  4. چرا اب مایع مناسبی برای خنک کردن اتومبیل است؟
  5. علت استفاده از شیشه ی دوجداره در بعضی ساختمان ها چیست؟
  6. 1800 ژول انرژی گرمایی دمای چند کیلو گرم الومینیم را 10 درجه ی سیلسیوس افزایش میدهد؟
  7. اگر 10 کیلو گرم اب را از مکای 10 درجه ی سانتی گراد به دمای 50 درجه ی سانتی گراد برسد چه مقدار انرژی درونی خود را از دست داده؟
  8. برای اینکه دمای دو کیلوگرم اب را 25 درجه ی سانتی گرادبالا ببریم از یک گرم کن که در هر ثانیه 350 ژول انرژی الکتریکی را به گرما تبدیل میکند استفاده کنیم حساب کنید با صرف نظر از اتلاف گرما این گرمکن چند ثانیه روشن بوده؟
  9. یک گرمکن الکتریکی در هذ ثانیه 210 ژول انرژی الکتریک یرا به گرما تولید می کند.این گرمکن را در 2 کیلو گرم اب به مدت 100 ثانیه قرار میدهیم.با نادیده گرفتن اتلاف گرما دمای اب چند درجه افزایش می اید؟
  10. هنگامی که یک کیلو گرم اب را با یک گرمکن غوطه ور در اب به مدت 5 دقیقه گرم میکنیم دمای اب 30 درجه افزایش میابد.الف:توان گرمکن را بیابید.ب:اگر همین گرم کن اب را به مدت 9 دقیقه گرم کند دمای انرا چه قدر افزایش خواهد داد؟
  11. یک سماور برقی دارای 2 کیلو گرم اب 25 درج0 میباشد.الف:گرمای لازم برای افزایش دمای اب تا 100 درج0 چه قدر است؟ب:اگر توان سماور 1500 وات باشد زمان لازم برای افزایش این دما را بیابید. 

  12.چرا آزمایش های الکتریسته ساکن در روز های سرد وخشک بهتر نتیجه می دهد؟

  13.چرا هنگامی که آزمایش جذب شدن موهای سر به وسیله ی شانه پلاستیکی را انجام می دهیم مو های سر با تمیز وخشک باشد ؟

  14.کولن یکا واحد .................می باشد و برابر است با بار ...............الکترون .( چه تعداد الکترون )

  4.کیلو وات ساعت یکا واحد ...............می باشد و برابر است با ..........کیلو ژول .

  15.یک المنت با مقاومت الکتریکی 40 اهم را به اختلاف پتانسیل 200ولتی وصل است و درون 4 کیلو گرم جیوه با گرمای ویژه ی 150 ژول بر کیلو گرم .در جه سانتی گراد قرار می دهیم اگر این المنت به مدت 2 دقیقه درون مایع باشد و60 درصد از انرژی الکتریکی مصرفی خود را به جیوه بدهد در صورتی که دمای اولیّه آن 11 درجه سانتی گراد بوده باشد دمای نهاییش چقدر خواهد بود؟

  16.یک المنت با توان 200وات را درون یک کیلو گرم مایع با دمای ویژه 600 ژول بر کیلو گرم . درجه سانتی گراد قرار می دهیم اگر این المنت به مدت 2دقیقه درون مایع باشد و 50 درصد از انرژی الکتریکی مصرفی خود را به مایع بدهد . در صورتی که دمای اولِیّه آ 22 در جه سانتی گراد بوده باشد دمای نهاییش چقدر خواهد بود .

  17.مراحل القا بار الکتریکی در دو کره ی رسانا به وسیله ی میله ای با بار +و یک بار با بار- را با رسم شکل شرح دهید .


 • + نوشته شده در  یکشنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت 14:47  توسط اسدالهي  |